MAAG

MAAGFiltrationwWEBMaag

Bombes d’engranatges per a l’extrusió de polímers

Bombes d’engranatges per a la producció de polímers

Sistema integral EXPAC per a extrusores

Canviadors de filtres continus/discontinus

Automatització de linies d’extrusió

Equips per al procés del cautxú

Bombes per a processos químics i industrials

Maag Pump Systems AG és líder mundial en la fabricació de bombes d’engranatges d’aplicació en extrusió, polímers, indústria químico-farmacèutica, etc.

Actualment Maag us ofereix el següent programa de fabricació:

 • Bombes d’engranatges EXTREX per l’extrusió de polímers
 • Bombes d’engranatges VACOREX, VISCOREX, THERMOREX, POLYREX per la producció de polímers
 • Sistema integral EXPAC per extrusores.
 • Automatització de línies d’extrusió
 • Equips per al procés del cautxú EXTREX RB/RV
 • Canviadors de filtres continus i discontinus
 • Bombes per a processos químics i industrials

maag_01

Amb el propòsit de donar resposta a les necessitats del sector de l’extrusió, en constant evolució, Maag ha anat incorporant al llarg del temps tot tipus de perifèrics aigües amunt i aigües avall que complementan les bombes d’engranatges i permeten oferir solucions completes per a l’extrusió, com els canviadors de filtres, mescladores estàtics, etc.

EXTRUSIÓ AMB BOMBA D’ENGRANATGES I SISTEMA EXPAC

maag_02Maag us ofereix la possibilitat d’integrar el sistema EXPAC amb bomba d’engranatges MAAG EXTREX a les seves línies d’extrusió.

Aquesta solució genera la pressió necessària per a l’extrusió del polimer, impulsant-lo cap al capçal d’una manera uniforma i exempta de fluctuacions. Es poden assenyalar els següents aventatges experimentats arrel de l’instal.lació del sistema EXPAC:

 • Eliminació de les fluctuacions de l’extrusora
 • Constància de pressió i cabdal a l’entrada del capçal
 • Augment de la producció i reducció de la temperatura d’extrusió, degut a la disminució del flux de retorn en l’extrusora
 • Millora del control dimensional, reduint els productes defectuosos i aconseguint les toleràncies desitjades i un òptim producte final
 • Important reducció del consum energètic, disminuint els costos d’explotació

Actualment existeixen a Europa més de tres mil instal.lacions amb el sistema EXPAC (400 d’elles a Espanya), que demostren aquests aventatges en la transformació de PE, PB, PS, PEHD, PELLD, PC, PMMA, ABS, PP, PET, PVC rígid i flexible, etc.

maag_03

El sistema EXPAC inclou bomba d’engranatges, accionament, armari de potència i el microprocessador del control del procés d’extrusió.

CANVIADORS DE FILTRES MAAG

Maag Pump Systems AG, s’ha consolidat com el productor de canviadors de filtres automàtics de major qualitat i fiabilitat, avalats per anys d’experiència, multitut d’innovacions en l’àrea del filtrat patentades i unes instal.lacions equipades amb la més moderna tecnologia. Els canviadors de filtres MAAG satisfan i superen els exigents requeriments de qualitat de l’indústria del plàstic.

Disposem de canviadors de filtres:

 • Continus de doble pistó CSC, de doble pistó auto-netejant CSC-BF-4F o CSC-BFX, de placa desplaçant FSC, de pistó únic C-SSC.
 • Discontinus de pistó únic SSC, DSC i manuals tipus HSC.

Principi bàsic:

Els canviadors de filtres continus permeten un filtrat òptim del plàstic fos, així com la substitució dels filtres bruts sense necessitat d’interrompre el procés i mantenint inalterables els valors de pressió, etc.

Beneficis:

 • Increment de la qualitat del medi a filtrar i del producte final
 • Producció constant sense aturades per canvis de filtres
 • Increment de la vida útil dels filtres gràcies a l’efecte purga
 • Estalvi en costos per la disminució de temps morts degut al manteniment
 • >Major i millor homogenització del plàstic fos
 • Protecció dels equips aigües avall (bomba d’engranatges, etc.)

maag_04

BOMBES MAAG PER A PROCESSOS QUÍMICS I INDUSTRIALS

maag_05En la majoria de processos químics i industrials, es recomana l’utilització de bombes d’engranatges per davant d’altres tipus de bombes de desplaçament positiu, degut a la seva robustesa de construcció, alta fiabilitat i elevat rendiment. Maag Pump Systems AG dissenya i construeix desde fa molts anys tals bombes d’engranatges per a una àmplia varietat d’aplicacions i en una àmplia varietat de materials de construcció. Li agrairem es posi en contacte amb el nostre departament tècnic-comercial i que ens faciliti les dades del producte a vehicular i del seu procés, i li ofertarem la bomba Maag més apropiada a la seva aplicació.

Aplicacions típiques de les bombes d’engranatges MAAG en l’indústria química i farmacèutica:

 • Greixos i olis: àcids grassos, sabons, greixos, glicerines, lecitines, olis, etc.
 • Productes farmacèutics: extractes vegetales, vitamines, emulsions, preparats farmacèutics, proteïnes i aminoàcids.
 • Química orgànica: detergents, additius, alcohols, silicones, àcids, lactames, isocionats, estirens, poliglicols, glicerines, fenols, plastificants, enduridors, epoxy.
 • Pintures i pigments: pastes, barniços, etc.
 • Polímers: resines fenòliques i epoxy, prepolímers i derivats de la cel.lulosa, etc.